Udržitelnost

Ve všech fázích, od navrhování přes výběr materiálů a technologických postupů až po logistiku, bereme jako zásadní argument udržitelnost. Snažíme se minimalizovat zátěž na životní prostředí a zároveň neohrozit stabilitu firmy, která patří k významným zaměstnavatelům v regionu. To je náš pohled na udržitelnost.
Ekologické a ekonomické parametry musí být zohledňovány společně. Od samého začátku. Princip, kterému říkáme ECO 2.0.

strom za strom

Nechceme jen brát

Vracet přírodě to, co si z ní bereme. To je v kostce náš projekt Strom za strom. Prvním krokem je zalesňování holiny v Bílých Karpatech, která vznikla v důsledku kalamitní těžby. Celkem jsme vysadili zhruba 14 000 sazenic. V závěru roku 2020 jsme podpořili nákupem materiálu výsadbu více než 1 000 stromků v Angole, konkrétně v areálu střední školy ve městě Longonjo. A nekončíme, připravujeme další výsadbu.

proč to děláme

Strom za strom je záležitost na mnoho generací. Ti, kdo teď čistí holiny, budují oplocenky a sázejí, se „svého“ vzrostlého lesa nedočkají. Za desítky let se budou muset údržby a péče chopit jiní. Život stromů je delší, než život člověka. Hodně nám dávají, učí nás, že svět není jen o konzumním modelu, že můžeme být součástí přírody. Tak to vidíme my. O tom je naše poslání, skryté za názvem Strom za strom.

jiný pohled na odpad

Na začátku byla snaha zpracovat odřezky dřeva použitého k výrobě městského mobiliáře. Vzniklo tak několik řad produktů v podobě hraček pro děti, her či didaktických pomůcek. To vše pod obchodní značkou didawood. Potenciální odpad tak našel nový smysl – šetří přírodu, přináší radost a ukazuje, že zdroje ohleduplnosti lze nacházet kdekoliv...

inspirace pro ostatní

Projekt didawood inspiruje i jiné. Výsledkem je spolupráce s dalšími českými firmami, které řeší, co si počít se zbytkovým či odpadním materiálem. Jeden příklad za všechny. Dominová dráha. Samotné kostky vznikají z odřezků. Z odpadu je i plátěný obal a zatahovací provázek v něm. A návod či podložka? Papír je z ořezů, co zbyly z jiných zakázek. 

do poslední třísky

Pracujeme se dřevem. Tím, co zbyde, vytápíme dvě výrobní haly s celkovou plochou 3 000 čtverečních metrů. V podstatě jde o 75 procent všech prostor pro výrobu. Máme kotel v nejvyšší emisní třídě a s automatickým řízením. Zbytkové teplo je tak využijeme k ohřevu vody. Díky tomu každý rok ušetříme 139 MWh elektrické energie. Pokud máme odřezků více, spouštíme linku na výrobu palivových briket.

hledáme možnosti všude

Zajímavé zdroje vytápění máme i v menších halách. Jde o rekuperační jednotky. Odebírají odpadní teplo z kompresorů a vypalovacích pecí, které máme instalované v provozu povrchových úprav. V plánu je další rozšiřování možností rekuperace, například využívání odpadního tepla z vody. Připravujeme instalaci fotovoltaické elektrárny na střechy a další investice snížující energetickou náročnost budov.

proč chceme Thermowood

Ve snaze snižovat spotřebu tropického dřeva usilujeme o co nejvyšší využívání materiálu Thermowood. Jde o běžnou evropskou dřevinu, která termizací částečně získává vlastnosti té tropické. Díky tomu výrazně klesají náklady na logistiku a spolu s tím uhlíková stopa finálního produktu. Místo dovozu dřeva z Jižní Ameriky stačí vzít třeba borovici, která roste kousek od nás.

pracujeme na tom

Na specifickém využití a implementaci technologie spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Mendelovou univerzitou v Brně. Thermowood jako materiál využíváme už nyní, například při výrobě městského mobiliáře. Jeho podíl na celkovém objemu ale bude výrazně růst. V roce 2022 chceme mít v provozu vlastní termizační linku v našem areálu v Bílovicích. 

co nejméně emisí

Čtyři vysokozdvižné vozíky, k tomu sedm osobních aut. Tak vypadá naše CNG flotila. Důvodem, proč klasická paliva u nás v Bílovicích ztrácejí pozici, jsou emise skleníkových plynů. Díky investicím do technologií na stlačený zemní plyn se nám daří ročně uspořit okolo 13 tun oxidu uhličitého. Cílem je uhlíkovou stopu z dopravy dále snižovat.

voda v mnoha rolích

Vodu odtéct nenecháme. Třeba ta dešťová, dopadající na střechy a zpevněné plochy, místo do kanalizace míří do našeho jezera. A tam plní hned tři role. Za prvé zdobí náš areál, protože celé jezero a jeho okolí je plné života. Za druhé nám pomáhá se závlahou přilehlého ovocného sadu. A ze třetí jde o primární zdroj požární vody pro areál.