Novinky

Zastávkový přístřešek do Spojených státu vyrobený pro společnost mmcité1. Na něm jsme si vyzkoušeli nový postup balení rozsáhlejších montážních celků. Uplatnili jsme při tom koncept známý jako reusing – omezit spotřebu plastů v podobě fólií, pásek či elastického materiálu a zároveň vše vyřešit tak, aby veškerý dřevěný a spojovací materiál mohl být opakovaně používán.


Výsledkem je kontejner ze dřeva. Spojovací prvky i celá konstrukce jsou voleny tak, aby vše šlo rozložit bez větší námahy a hlavně poškození. Může tak sloužit pro další transport, případně lze nalézt jiné využití. Transportní obal tak již nemusí být od začátku odsouzen do role budoucího odpadu. Při ukládání jednotlivých komponentů jsme pak mysleli na to, jak se co nejvíce obejít bez plastů.
Zvolené řešení navíc velmi zrychluje nakládku, následné překládky i vyložení na místo instalace. Lze řešit strojově, bez nutnosti soustředit větší množství pracovníků. Dřevěné přepravní kontejnery jsou dalším krokem na cestě k úplnému odstranění produkce odpadů při balení a expedici. 

Dřevo a šrouby znovu do oběhu. Zkoušíme balit jinak